To refuse a hearing to an opinion, because one is sure that it is false, is to assume that one's own certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility.
- John Stuart Mill -

None shall be one's slave, none shall be one's master; everyone shall have the same rights, same priviledges, same justice.

- Antti Chydenius -

Any sufficiently sophisticated human thought is impossible to distinguish from artificial intelligence.

- The Ironmistress -

Thursday, September 13, 2007

Väärää tietoisuutta

Työväenluokanvalvoja ravintolassa
mesoi palattuaan luokkaretkeltään;
"Opetuslapset - kaikki nousemassa
olivat luokkaan ylempään!"


(Juice Leskinen, Tauko)

Yksi dialektisten ideologioiden rakastama käsite on väärä tietoisuus. Se tarkoittaa sitä, että tietoisuudeltaan korkeammassa asemassa (eufemismi sanalle "sorrettu") olevat yksilöt, sensijaan että luokkatietoisesti pyrkisivät [väkivaltaiseen] vallankumoukseen ja systeemin kumoamiseen, pyrkivät yksilöinä kiipeämään sosiaalisessa asteikossa, omaksuen ylempien sosiaaliryhmien metodit, tavat ja käyttäytymiskaavat sekä arvomaailman. Tätä siis dialektiset ideologiat kutsuvat "vääräksi tietoisuudeksi": Looginen seuraus on, että oikeaa tietoisuutta olisi tasapäistää itsensä harmaaseen massaan osaksi sui generis viiteryhmää, olla pyrkimättä yksilönä yhtään mihinkään, ja alistua lammasmaisesti johtajien valtaan, jotka pyrkivät vallankumoukseen.

Esimerkkejä väärästä tietoisuudesta ovat:

* marxismi
: se, että parhaat ja ahkerimmat työläiset vaurastuvat työllään, keräävät itselleen pesämunan, joka kasvaa pääomaksi, jonka turvin tämä proletariaatin parhaimmisto sitten ryhtyy itsenäisiksi yrittäjiksi ja kohoaa pikkuporvariston luokkaan
* kansallissosialismi: se, että arjalaisten parhaat joutuvat tekemisiin muiden kansojen parhaimmiston ja germaanisuudelle vieraiden uskontojen, kuten kristinuskon kanssa, omaksuvat näiden arvomaailman ja vieraantuvat näin germaanisesta kansankokonaisuudesta valheelliseen internationaaliseen tietoisuuteen
* feminismi: se, että fiksuimmat, parhaimmat ja ahkerimmat naiset menestyvät omalla työllään, omilla ansioillaan ja omalla pätevyydellään yhteiskunnallisessa kilpailussa miesten kanssa miesten säännöillä, ja saavuttavat korkean yhteiskunnallisen aseman patriarkaalisessa yhteiskunnassa.

Väärän tietoisuuden käsite luo kuitenkin epistemologisen ongelman. Jos on kerran olemassa "väärä tietoisuus", niin silloin on pakko olla myös "oikea tietoisuus". Ja mikä tämä oikea tietoisuus on? Jos lähdemme siitä, että materialistisen maailmankatsomuksen mukaan aistiemme tuottama informaatio on oikeaa, niin miten voimme silloin luottaa siihen tietoisuuteen, jonka aistimme meille luovat? Ja miten määritellään ontologisesti tuo oikea tietoisuus? Onko sittenkin mahdollista, että väärä tietoisuus olisikin oikea ja oikea puolestaan väärä? Eikö tämä johda idealismiin materialismin sijasta? Oliko Göbbels sittenkin oikeassa sanoessaan, että kun valhetta toistetaan riittävän kauan, se muuttuu totuudeksi? Vai onko niin, että väärä tietoisuus syntyy siitä, että auktoriteetti sanoo jonkun asian olevan väärää tietoisuutta, ja tämä käsitys omaksutaan kritiikittömästi?

Väärää tietoisuutta pohti jo aikoinaan Hans Christian Andersen sadussan Keisarin uudet vaatteet. Keisari auktoiteetillaan sai kansan uskomaan tällä olevan hienot uudet vaatteet, koska toisinajattelusta seurasi stigmatisointi. Ja mitä vaikeammin tämä stigmatisointi ihmiseen iskee, sitä helpommin tämä mukautuu auktoriteetin käsityksiin.

Ruukinmatruuna oli jo pikkulapsena outo lintu, jolla oli poikkeavan korkea ÄO ja jolla oli paha tapa tehdä havaintoja ympäristöstään ja kyseenalaistaa vallitsevat totuudet. Ruukinmatruuna kirjoitti esseessään Jumputi-pumputi siitä, miten tosiasiassa työväenluokan nuoret kaikkein vähinten uskoivat mihinkään vasemmistoaatteisiin, kun taas mitä intellektuaalisempia ja sivistyneempiä nuoret olivat, sitä varmemmin Marx upposi heihin kuin hiilimonoksidi hemoglobiiniin - juuri päinvastoin kuin olisi voinut olettaa. Miksi näin? Tämän ristiriidan tiedostaminen antoi ruukinmatruunalle melkoisen rokotuksen dialektisia ideologioita ja itsetärkeitä auktoriteetteja vastaan.

Luonnontieteellinen maailmankuva on varmin immuniteetti dialektisille ideologioille - ja myös väärän tietoisuuden käsitykselle. Aistimme havaitsee maaliman sellainen kuin se on, ei sellainen kuin haluaisimme sen olevan. Koska aistimiemme tuottama informaatio on oikeaa (milloin emme ole dullassa, hapossa tai muussa hallusinogeenissa tai kuumehoureissa), tällöin myös tietoisuutemme on jatkuvasti oikea. Luonnontieteellisen maailmankuvan kannalta väärän tietoisuuden käsite on täyttä K2CO3:a.

Luonnontieteellisen maailmankuvan kannalta "väärä tietoisuus" ei ole mitään muuta kuin kateellisten ja katkeroituneiden ruikuttajien nimitys näitä nilittäjiä itseään paremmin menestyneiden yksilöiden kiipeämiselle sosiaalisessa hierarkiassa ylöspäin - evolutiivisesti katsoen olemassaolotaistelussa menestymiselle. Evolutiivinen maailmankuva ei tunnusta mitään dialektisia, kollektiivisia, vastakkainasetteluja ja viholliskuvia - se tunnustaa vain evoluution neljä perusperiaatetta (muutoksen tilan, olemassaolon taistelun, kelvollisimpien selviämisen ja apredestinaation). "Väärä tietoisuus" on siis täysin normaalia säätykiertoa, joka pitää yhteiskunnan dynamiikan käynnissä ja estää yhteiskuntaa toisaalta luutumasta staattiseen tilaan ja toisaalta romahtamasta anarkiaan - se siis lyhyesti sanoen on sosiaalisen evoluution kantava voima.

Ja juuri tästä syystä työväenluokan nuoret antoivat piutpaut marxismille ja muille vasemmistoaatteille, ja keskittyivät ammattikoulutuksen hankkimiseen, hyväpalkkaisiin töihin - ja yksityisyrittäjän uralle: samasta syystä intellektuellinuoret ahmivat Marxia ja Leniniä ja vieroksuivat yritteliäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja luonnontieteellistä maailmankatsomusta - sehän johtaa nörttiyteen ja jopa töihin, joissa joutuu likaamaan puhtaat, sievät, valkeat pikku kätöset. (Ruukinmatruunan omilla puhtailla, sievillä, valkeilla pikku kätösillä on käsitelty valkohehkuista sulaa metallia, ja hän itse on ylpeä palovammoistaan.) Lyhyesti: Pohjalta on hyvä ponnistaa ylöspäin, kun taas intellektuellinuorlla on vain menetettävää.

Lenin itse tiesi vallan hyvin, että työväenluokan ahkerimmat, pätevimmät, fiksuimmat ja kykenevimmät ihmiset kohoavat itse omilla ansioillaan ylempiin luokkiin, ja jäljelle jäävät vain ne tomppelit. Koska Lenin oli kirjauskovainen pedantti, hän piti tästä syystä työväenluokkaa itse kykenemättömänä ja haluttomana vallankumoukseen, ja vallankumousta sekä luokkatietoisuutta varten piti asettaa työväenluokanvalvojat - eli kommunistipuolueen ammattivallankumoukselliset. Heidän tehtävänsä oli ajaa työväenluokka kepillä paratiisiin, ylläpitää luokkakuria ja tuhota luokkapetturit - pienyrittäjät, ammattilaiset, kulakit. Kommunistivallankumous oli siis elitistisen oklokratian riemuvoitto ahkeruudesta, yritteliäisyydestä, kyvykkyydestä, lahjakkuudesta ja kaikesta ythteiskuntaa eteenpäin vievästä. Stalin ei ollut Leninin virhe, vaan Stalin oli Leninin looginen jatkumo.

Jos kerran kuka tahansa luonnontieteellisen maailmankuvan omaava ihminen kykenee sanomaan, että koko väärän tietoisuuden käsite on skeidaa, niin miksi ihmiset sitten eivät tiedosta, että dialektiset ideologiat ovat yhtä kaikki skeidaa? Siitä yksinkertaisesta syystä, että intellektuellit ovat kaikkein helpoimmin nenästävedettäviä ihmisiä - tämän ymmärsi jo Lenin. Mitä älykkäämpi ihminen on, sitä herkkäuskoisempi hän myös yleensä on ja sitä herkemmin hän uskoo itseään fiksumpia pitämiään auktoriteetteja. Naiset varsinkin ovat erityisen nenästävedettäviä. Ruukinmatruuna kirjoitti aiheesta aiemmin.

Juice Leskistä ei vedetty nenästä. Hän ymmärsi mitä dialektiset ideologiat ovat, ja hänen sanansäilänsä puri kommunisteja, natseja, feministejä ja ylipäänsä kaikkia vastakkainasettelulle perustuvia ideologioita ja heidän kannattajiaan terävästi. Työväenluokanvalvojan suurin katkeruudenaihe todellakin on se, että opetuslapset nousevatkin ylempään luokkaan.

Tästä syystä kaikkein ahkerimmat, osaavimmat, pätevimmät, lahjakkaimmat ja aikaansaavimmat työläiset harvemmin kuuluvat ammattiliittoihin - he tietävät arvonsa ja tuntevat hintansa, eivätkä suostu luokkatietoiseen tasapäistämiseen. Samasta syystä myöskään ruukinmatruuna ei ole feministi, sillä ruukinmatruunalle feminismi ei ole mitään muuta kuin lipeänkitkerien miesvihan polttamien rumien vanhojen marxilaisämmien liike, joka pyrkii toisaalta miessukupuolen täydelliseen tuhoamiseen ja toisaalta koko naissukupuolen tasapäistämiseen ja lahjakkaiden naisten tai heidän uransa tuhoamiseen. Feministeille ruukinmatruunan kaltainen, koko työuransa omilla ansioillaan, omalla pätevyydellään, omilla lahjakkuuksillaan ja sukupuolestaan huolimatta luonut nainen on kuin punainen vaate härälle - luokkapetturi, joka on prostituoinut lahjakkuutensa patriarkaatille. Ruukinmatruuna itse puolestaan näkee feministit pelkkinä katkeroituneina vinettäjinä, jotka nuorina tekivät vääriä valintoja eivätkä kykene itsekritiikkiin omaa huonoa elämänmenestystään kohtaan eivätkä kykene ottamaan vastuuta omasta itsestään, vaan itkevät yhteiskuntaa apuun. Ruukinmatruuna kokee, että feminismi on kaikkein eniten kognitiivisen alaluokan naisten - entisten koulukiusaajien, teiniprinsessojen, opiskelunsa laiminlyöneiden, bändärien ja muutenkin elämässään epäonnistuneiden naisten - liike, joka pyrkii ansiottomaan tasapäistämiseen, ja ruukinmatruuna kokee, että feminismi on äärimmäisen vahingollinen liike niiden naisten asialle, jotka tässä evolutiivisessa olemassaolotaistelussa todella ovat menestyneet ja kohonneet korkeisiin asemiin ihan itse.

Ernesto Guevara Lynch de la Serna,
tuo Kuuban oma don Quijote, lähti viime töikseen tekemään vallankumousta Boliviaan. Pahaksi onneksi hän meni tekemään sitä campesinojen, omavaraistaloudessa elävien uudisraivaajien - keskuudessa, juuri sen ihmisryhmän, joka kaikkein vähimmin halusi mitään kommunismia! Campesinot olivat itse työväenluokasta irtautuneita pienyksityisyrittäjiä, joiden kannalta koko kommunismi oli kuin myrkkyä. Campesinot ensialkuun luulivat Guevaran joukkoa huumekauppiaksi. Tajuttuaan, mistä on kyse, he empimättä paljastivat Guevaran CIA:lle ja Bolivian hallituksen joukoille. Kyse ei ollut siitä, että campesinoilla olisi ollut väärä tietoisuus - vaan siitä, että Guevaralla oli, ja se maksoi hänelle hänen henkensä.

6 comments:

Dr. Doctor said...

Tämä kuuluu Takkirautaa hakusanan alle.

"Parempi väärä tietoisuus kuin oikea tiedottomuus"

Ironmistress said...

Hips, 'Cowper-uunit kuumana' merkitsee, että kyseessä on Hot Blast.

Ruukinmatruunan terminologiassa 'Takkirautaa' merkitsee asiapitoista tekstiä, ja 'Cowper-uunit kuumana' puolestaan voimakasta kannanottoa johonkin asiaan. (Kun masuunia puhalletaan, puhallusilma esilämmitetään ensin cowpereissa noin 900-1000 asteen lämpötilaan ennenkuin se päästetään hormeista masuuniin. Englanniksi tätä kutsutaan nimellä "hot blast". Hauskaa sinänsä, miehellä on veitikassaan myös Cowperin rauhanen - ruukinmatruuna ei tiedä, olivatko metallurgi-Cowper ja fysiologi-Cowper sukua keskenään.)

Taina said...

Räväkkä ja mielenkiintoinen blogi. Kommenttisi feminismistä osui naulan kantaan. Lisäisin vielä, että feministinaisen huono itsetunto, kateus ja miesviha ovat pikatie feministiksi.

Ironmistress said...

Taina, eipä omasikaan jää paljoa räväkkyydessään jälkeen - se on vain toisenlainen. Ehkäpä meitä yhdistää rationalismi ja asioiden näkeminen sellaisina kuin ne ovat, ei sellaisina kuin haluaisimme niiden olevan?

Dr. Doctor said...

"Takkirautaa' merkitsee asiapitoista tekstiä, ja 'Cowper-uunit kuumana' puolestaan voimakasta kannanottoa...

En kykene erottamaan ; )

Ironmistress said...

Tässäpä lyhyt johdatus ruukinmatruunan terminologiaan:

* Takkirautaa (Pig Iron) = Varsinainen tuote - asiapitoista tekstiä, jonka tarkoitus on olla objektiivinen ja asianeutraali, kuitenkin niin, ettei typeryydelle anneta ymmärtämystä.

* Cowper-uunit kuumina (Cowper Stoves Hot) = Hot Blast. Voimakas subjektiivinen kannanotto johonkin asiaan, toki mahdollisuuksien mukaan perusteltuna objektiivisilla tosiasioilla.

* Kuonaa (Slag) = Vastuu tulkinnasta siirtyy lukijalle. Masuunikuonaa voidaan käyttää tienpohjana.

* Hormit tukossa (Tuyeres Clogged) = Jokin asia ylittää ruukinmatruunan ymmärryksen ja se vaatii hormien aukaisun voimakkaalla tekstillä, että masuuni toimisi jälleen kuten pitääkin.

* Häkävuoto (Carbon Monoxide Leak) = Jotain älytöntä tai absurdia tai potentiaalisesti vaarallista on ilmassa, ja se vaatii kannanottoa

* Labranäyte (Lab Sample) = Henkilökohtaista

* Puhalluksia (Blow-In)= Ilmoitusluontoista asiaa