To refuse a hearing to an opinion, because one is sure that it is false, is to assume that one's own certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility.
- John Stuart Mill -

None shall be one's slave, none shall be one's master; everyone shall have the same rights, same priviledges, same justice.

- Antti Chydenius -

Any sufficiently sophisticated human thought is impossible to distinguish from artificial intelligence.

- The Ironmistress -

Wednesday, October 29, 2008

Miksi arabien imperiumi romahti?

Yksi historian suurimpia tuntemattomia on arabien imperiumi. Arabien imperiumi - kalifaatti - on kerran ulottunut Pyreneiltä aina Intiaan, ja se on ollut suurin seemiläinen valtiomuodostelma, mitä on milloinkaan ollut olemassa. Mutta se kuitenkin romahti ja luhistui yhtä nopeasti kuin syntyikin. Miksi?

Jos jätämme erilaiset rasistiset selitysmallit seemiläisistä omaan rasistiseen arvoonsa, ja keskitymme historiantutkimuksessa olennaisiin seikkoihin sekä memetiikkaan, niin arabi-imperiumin kohtaloa voidaan pitää varoittavana esimerkkinä. Arabi-imperiumi oli Arnold Toynbeetä siteeraten tuomittu luhistumaan jo startissa.

Arabi-imperiumi sai alkunsa profeetta Muhammedin sota- ja valloitusretkistä. Niccoló Machiavellin mukaan kaikki pasifistiset profeetat ovat aina epäonnistuneet (Jeesus päätyi ristille, Savonarola roviolle) ja kaikki militaristiset profeetat ovat aina onnistuneet, ja hän käytti Muhammedia esimerkkinä. Muhammedin kuollessa arabi-imperiumi kattoi koko Arabian niemimaan.

Arabeilla oli kolme etua puolellaan: yhteinen kieli (arabia), yhteinen uskonto (islam) ja varma ideologia siitä, että koko maailmasta on tehtävä yksi ainoa imperiumi, dar-al-islam. Muhammedin seuraaja, Abu Bekr, julisti Ne teistä, jotka uskoitte Muhammediin, tietäkää että Muhammed on kuollut, mutta ne teistä, jotka uskoitte Allahiin, tietäkää että Allah elää ja hallitsee! ja tästä alkoi rynnistys. Kristitty Bysantti ja zarathustralainen sassanidi-Persia olivat sotineet 300 vuoden ajan toisensa näännyksiin, ja Persia oli arabien ensimmäinen saalis. Bysanttilainen Palestiina romahti seuraavana, ja nopeasti seuraavina putosivat Egypti, Libya, Tunisia ja Länsi-Afrikka. 50 vuotta profeetan kuoleman jälkeen islam oli levinnyt kaikkialle Marokosta Afghanistanin rajoille. Tämä valtava rynnistys toi aavikon pojille valtavan määrän sotasaalista - rahaa, jalokiviä, kiinteistöjä ja ennenkaikkea orjia. Aavikon pojat olivat rynnistäneet kymmenentuhatta kilometriä ruosteiset käyräsapelit välkkyen, ja nyt he huomasivat olevansa valtavan imperiumin herroja.

Vaikka sanbotaan, että barbaarit omaksuvat valloittamiltaan sivistyskansoilta ensimmäisenä paheet, islamin fanaattisuus ja sisäänkoodattu absolutismi säästivät heidät viinin ja oluen paheelta. Niinpä tuo äkkirikastuminen johti siihen, että uusiksi herroiksi nousseet entiset aavikkorosvot alkoivat sivistää itseään. Arabien imperiumi - kalifaatti - oli syntynyt.

Arabien imperiumi perustui islamin päälle. Islam on äärimmäisen aggressiivinen ja sotaisa uskonto - siihen on syväkoodattu pyhän sodan käsite sisään. Islam on memeettisessä katsannossa valloittajameemipleksi - se leviää väkivaltaisesti, syrjäyttämällä ja tuhoamalla muut meemit tieltään ja lisääntyen mahdollisimman nopeasti. Mutta samalla siihen on kylvetty tuhon siemenet sisään. Valloittajameemipleksi voi selviytyä vain niin kauan, kun se kykenee ekspansioon, valloitukseen ja kasvuun; kohdatessaan vastarintaa se stagnoituu ja luhistuu. Arabien imperiumi laajeni sadan vuoden ajan - 600-luvun puolestavälistä 700-luvun puoleenväliin. Sinä aikana se levittäytyi Espanjaan asti lännessä ja Intiaan asti idässä.

Arabien imperiumissa oli sama perusvika kuin Rooman imperiumissa - joka sivumennen sanoen oli myös valloittajameemipleksi. Se oli orjanomistajayhteiskunta. Islamiin on syväkoodattu pyhän sodan käsitteen ohella myös orjuus - koko islamin etiikka perustuu orjuuden käsitteelle, ja esimerkiksi avioliittoa pidetään yhtenä orjuuden muotona, missä vaimo on miehensä orja. Orjanomistajayhteiskunta nimittäin ei kykene luomaan minkäänlaista talouskasvua eikä lisäarvoa - se luo äärimmäisen polarisoituneen yhteiskunnan, jonka talouspohja perustuu alkutuotannolle ja jossa on mahdotonta ylläpitää mitään teollisuutta ja jonka kaupankäynti jää pelkän basaaritalouden tasolle. Ja Arnold Toynbee, joka on tutkinut Rooman valtakunnan nousua, kasvua ja katastrofia, on päätynyt johtopäätökseen, että Rooma oli alusta saakka tuhoon tuomittu. Se saattoi menestyä vain niin kauan kun se laajeni; heti kun laajeneminen pysähtyi, se luhistui. Arabien imperiumi koki täsmälleen saman kohtalon.

Syy oli siinä, raha - nervus rerum - on elintärkeää minkä tahansa imperiumin ja sivilisaation ylläpidolle, ja kun rahantulo lakkaa, seurauksena on katastrofi. Ja arabien imperiumille kävi juuri noin.

Arabien imperiumin ainoa tulonlähde oli sota. Siis sodankäynti, ryöstäminen ja sotasaalis. Sota palveli kahta tarkoitusta; ensinnäkin sillä saatiin rahaa ja toiseksi, sodassa tapatettiin ylimäärämiehet pois. Väkiluku pysyi stabiilina ja rahaa virtasi sisään - se merkitsi siis talouden nettokasvua.

Ja mitä vähemmän on jakajia ja mitä enemmän jaettavaa, sitä tyytyväisempiä kaikki ovat. Sivistys nousi - arabit olivat saaneet kristityiltä bysanttilaisilta saaliikseen valtavan määrän luostarien aarteita ja muinaiskreikkalaisia ja -roomalaisia teoksia. Arabit omaksuivat nyt tuon kaiken - kun Länsi-Euroopassa elettiin ns. pimeitä vuosisatoja (kansainvaelluksesta karolingiseen renessanssiin), arabien sivistys eli kulta-aikaansa. Samalla he toivat Idästä valtavan määrän hindulaista ja buddhalaista kirjallisuutta ja tietämystä, ja loivat niistä synteesin. Samaan aikaan Itä-Eurooppa oli helisemässä slaavien, avaarien ja kasaarien sekä madjaarien kanssa, ja Itä-Roomalla oli riittävästi riesaa heistä.

Entäpä sitten, kun arabit kohtasivat Kaarle Martelin joukot Poitiers'issä, Bysantin joukot Vähässä-Aasiassa ja fanaattiset hindujoukot Intiassa? Aivan oikein, valloitus pysähtyi. Sotasaalista ei enää virrannut sydänmaille eikä ylijäämäpojista enää päästy eroon. Talouskasvu tyrehtyi - ja taloudesta tulikin yhtäkkiä nollasummapeli.

Tuo valtava sotasaaliin virta - vastikkeeton tulo - arabien sydänmaille aiheutti ensin valtavan inflaation. Kyseessä on täsmälleen sama ilmiö kuin luonnonvarakirouksessa. Samoin kuin Roomassa, sotasaaliin virta Arabiaan aiheutti Hollannin taudin - kaikki muut tuotannon muodot näivettyivät. Orjanomistajatalous vain pahensi tilannetta. Arabi-imperiumi jakautui jyrkästi upporikkaisiin orjanomistajiin ja rutiköyhiin orjiin ja kerjäläisiin, eikä keskiluokkaa ollut. Koska keskiluokkaa ei ollut, ei ollut myöskään liikkuvaa pääomaa eikä tuotantoa eikä ostovoimamassaa.

Hollannin-tauti on itse asiassa syväkoodattu koko islamiin - dhimman muodossa. Usein kuulee väitettävän että islam on suvaitsevainen uskonto ja että arabi-imperiumissa muslimit, kristityt ja juutalaiset elivät sulassa sovussa. Tämä on K2CO3:aa - todellisuudessa "kirjan kansoille" eli kristityille, juutalaisille ja zarathustralaisille on varattuna dhimma eli "suojelu" joka tarkoittaa täsmälleen samaa kuin olla mafiapomon suojeluksen alaisena. Dhimmi on toisen luokan kansalainen, jonka ei sallita kuolla, muttei oikein elääkään. He joutuvat kohtaamaan jatkuvaa ahdistamista, terroria ja väkivaltaa sekä kiusantekoa, jonka tarkoitus on nujertaa heidät henkisesti niin, että he ymmärtävät kääntyä islamiin - muslimit olivat veroista vapaat. Yksi tärkeä keino tässä ovat kiskurimaiset verot, tärkeimpänä jizya, suojelumaksu, sekä jatkuva pilkanteko ja nöyryyttäminen. Ja kuitenkin sekä kristityt että juutalaiset olivat arabi-imperiumissa kaikkein ahkerinta, työteliäintä ja bisnesvainuisinta väkeä. Joka kerralla, kun joku kristitty tai (harvemmin) juutalainen kääntyi islamiin, valtakunta menetti hänen verotulonsa - jotka lankesivat sitten muiden dhimmien maksettaviksi - jotka puolestaan sitten kääntyivät islamiin. Kun tätä ketjureaktiota jatkui riittävän pitkään, vaikutus oli täsmälleen sama kuin luonnonvarakirouksella ja Hollannin taudilla: veropohjan täydellinen romahtaminen. Dhimma oli siis käytännössä omaan talousjalkaan ampumista. Arabit eivät milloinkaan tehneet mitään investointeja valloittamiinsa maihin eivätkä milloinkaan kehittäneet teollisuutta, pörssitoimintaa tai liiketoimintaa - vaikka heidän kaupankäyntinsä oli laajamittaista, se jäi yksilöiden harteille eikä koskaan laajentunut yhtiöpohjalle. Heidän taloutensa oli aivan puhdas Raubwirtschaft, ryöstötalous. Heillä ei ollut teollisuutta eikä vientituotantoa; kauppa oli, kuten Roomallakin, hyvin laajamittaista, mutta pääsääntöisesti ylellisyystavaroiden kauppaa, mikä ei tuota lisäarvoa.

Arabien imperiumilla oli siis kaksi kohtalokasta riesaa jo tässä vaiheessa: Hollannin tauti vastikkeettoman sotasaaliin muodossa ja siitä seurannut inflaatio, sekä veropohjan romahtaminen dhimman takia. Kun laajeneminen lakkasi ja tulopohja romahti, mutta imperiumin ylläpito vaati jatkuvasti rahanmenoa, liikkeellä ollut rahamäärä seurasi täysin rahan kvantiteettiteoriaa ja supistui; inflaatio kääntyi miinusmerkkiseksi - deflaatioksi.

Deflaatio
merkitsee liikkeellä olevan rahamäärän supistumista. Tällöin ostovoima laskee jatkuvasti, mutta myös hinnat putoavat koko ajan. Deflaatiota pidetään yleisesti pahempana asiana kuin inflaatiota, sillä se raunioittaa nopeasti maan talouden. Taloudesta tuli ensin nollasummapeli, eli minkä yksi voitti, toisen oli hävittävä - ja lopulta supistuvien markkinoiden peli, jossa yhtä lukuunottamatta kaikki lopuksi hävisivät.

900-luvulle tultaessa kalifaatti oli konkurssikypsä. Rahaa ei riittänyt enää infrastruktuurin ylläpitoon, sivistyksen ylläpitoon eikä sosiaalitoimeen. Yhteiskunta oli polarisoitunut valtavasti, ja sisällissodat sekä kapinat seurasivat toisiaan. Lopulta köyhtynyt kalifaatti hajosi kolmeen osaan: Cordoban, Bagdadin sekä Kairon kalifaateiksi.

Talouskatastrofi merkitsi myös sivistyskatastrofia. Sotasaalis ja ilmainen raha oli vaikuttanut rappeuttavan myrkyn tavoin arabi-imperiumin talouteen - täsmälleen sama muuten tapahtui 800 vuotta myöhemmin Espanjassa, kiitos Amerikoista tulleen hopean - eikä kalifaatti kyennyt enää pitämään itseään koossa. Räikeät tuloerot ja laajamittainen köyhtyminen ja kurjistuminen johtivat fanaattisen, ahdasmielisen uskonnollisuuden nousuun. Fundamentalistisen islamin nousu tapahtui käsi kädessä deflaatiokierteen kanssa, ja se merkitsi arabialaisen sivistyksen kuolemantuomiota.

Pisimpään arabisivistys sinnitteli al-Andalusissa - Espanjassa, missä kristitty väestö teki sitkeintä vastarintaa islamilaistamiselle, ja talouspohja pysyi terveimpänä. Sielläkin kuitenkin Córdoban kalifaatti romahti 1031 pieniksi, keskenään eripuraisiksi taifa-valtioiksi.

Ja uudet nousevat mahdit - kristityt kuningaskunnat, siis Léon, Kastilia, Navarra ja Aragonia - näkivät tilaisuutensa tulleen. Reconquista oli nyt täydessä käynnissä. Yksi toisensa jälkeen taifat putosivat kristittyjen syliin, ja kristittyjen kosto 300 vuoden dhimmasta oli arvattava.

Mutta kristityt eivät olleet enää mitään länsigootteja. He omaksuivat sen kaiken sivistyksen, mitä arabeilta jäi jälkeen - ja ennenkaikkea kristityt olivat talousmiehiä. He eivät ehkä olleet kauppamiehiä, mutta ymmärsivät taloustieteen päälle. Heidän yhteiskuntansa pohjautui feodalismille, joka oli huomattavasti orjanomistusta kehittyneempi hallintomalli, ja kapitalismin ensi siemenet oli jo kylvetty. Kristityt kuningaskunnat osoittautuivat kykeneviksi talouskasvuun ilman rosvotaloutta - ja kykeneviksi ylläpitämään sivistystä ilman jatkuvaa laajenemisen ja valloittamisen pakkoa. Sivistyksen valtikka siirtyi nyt Länsi-Eurooppaan.

Arabien kohtalo oli kova. Lännessä lopullisen kuoliniskun antoivat fanaattiset berberit - almoravidit. Tämä 1039 Marokossa alkanut herätysliike oli äärimmäisen fanaattinen, ja se oli suuntautunut ennenkaikkea sivistystä ja maallista islamia vastaan. Almoravidit (al-murabitun, "liittolaiset") valloittivat nopeasti islamilaisen Espanjan ja Pohjois-Afrikan. Heidän suvaitsemattomuutensa ja fanaattisuutensa johti siihen, että valtava määrä muslimioppineita ja -älykköjä muutti kristittyyn Kastiliaan. Kuitenkin almoraviditkin maallistuivat, ja heidän tilalleen nousi uusi, entistä fanaattisempi herätysliike, almohadit (al-muwahhadun,. "yksijumalaiset") syrjäytti heidät. Almohadit tuhosivat loputkin islamilaisesta sivistyksestä, ja tämä ällistyttävän fanaattinen berberiliike yritti vielä turhaan kääntää reconquistan suunnan, kärsiäkseen lopullisen murskatappion kristityille Las Navas de Tolosassa 1212. Loppu oli enää ajan kysymys; islam ajettiin pois Espanjasta lopullisesti 1492.

Idässä kohtalo ei ollut sen parempi. Kairon kalifaatti putosi tulunididynastian käsiin 900-luvulla, pudotakseen heiltä edelleen fatimideille. Uusi nouseva voima, turkmeenit, olivat idässä sama mitä berberit olivat lännessä: sivistymätön, raakalaismainen paimentolaiskansa, jota leimasi fundamentalistinen islam. Turkmeenit antoivat ensin hirvittävän iskun Bysantille 1071 Manzikertissä, jonka jälkeen he etenivät islamin sydänmaille, valloittaen Palestiinan 1095. Jerusalemin verilöyly 1095 veti vertoja neljä vuotta myöhemmin ristiretkeläisten toimeenpanemalle, ja Iran oli sillävälin repeytynyt irti kalifaatista. Bagdadin kalifaatti hajosi Cordoban kalifaatin tavoin pikkuruhtinaskunniksi, jotka eivät kyenneet tekemään vastarintaa ristiretkeläisille eivätkä turkmeeneille. Lopullisen kuoliniskun Bagdadin kalifaatille antoivat mongolit kaani Hülegun johdolla 1254. 700,000 arabin väitetään tulleen Bagdadin valtauksessa surmatuiksi.

Viimeinen arabidynastia, fatimidit, putosivat kurdien käsiin 1171, kun Jusuf Salah-ad Din ibn Ayyub - paremmin tunnettu nimellä Saladin perusti ajubbidien dynastian. Tämä Tikritin suuri poika - toiselle Tikritin suurelle pojalle, Saddam Husseinille, kävikin sitten ohraisesti - onnistui vielä viimeisen kerran yhdistämään arabit yhteisrintamaan, mutta ajubbididynastia jäi lyhytikäiseksi. Se putosi omien orjasotilaittensa, mamelukkien, käsiin 1254.

Mamelukkivalta merkitsi sotilasdikatuuria, joka hävitti Egyptistä loputkin arabisivistyksen jäljet. 800-luku oli merkinnyt alun loppua ja 900-luku lopun alkua arabi-imperiumille; romahdus tapahtui 1000-luvulle, ja 1200-luvun puoleenväliin mennessä koko arabien sivilisaatio oli lopullisesti mennyttä. Fanaattinen ahdasmielinen uskonnollisuus ja stagnoitunut teokraattinen despotia korvasi kaikkialla sivilisaation.

Miksi näin? Arabien imperiumi oli tuomittu tuhoon jo startissa. Valloittajameemipleksi kykenee menestymään vain niin kauan, kun se kykenee ekspansioon; kun se kohtaa vastarintaa ja sen ekspansio pysähtyy, se tuhoutuu - ellei se sitä ennen ole kyennyt mutatoitumaan toisenlaiseksi. Kaikki islamilaiset imperiumit ovat kohdanneet saman kohtalon - Turkin sulttaanikunta muuttui "Euroopan sairaaksi mieheksi" ekspansion pysähdyttyä lopullisesti Wieniin 1683, ja Turkin pelastivat täystuholta vain Abdul II Hamidin uudistukset 1800-luvulla. Arabit eivät milloinkaan ymmärtäneet talouden merkitystä eivätkä rahan päälle, ja tuhoamalla sen väestönosan, jotka todella olivat bisnesmiehiä - siis kristityt ja juutalaiset - he kaivoivat maan omien perustuksiensa alta.

Paradoksaalisesti arabien sivistyksen saavutuksen pelastivat heidän katkerimmat vihamiehensä, kristityt. Eivät suinkaan heidän perivihollisensa, bysanttilaiset - joilla oli sivistys jo omasta takaa - vaan uusi, nouseva voima, ferengi, frankit; länsimaiden kristityt katoliset, joilla oli kehitys kohti kapitalismia jo täydessä vauhdissa käynnissä. Ja juuri kristittyjen vahva talouspohja ja feodalismin muuttuminen proto-kapitalismiksi mahdollisti sivilisaation ilman jatkuvaa ekspansiota. Talouskasvu ei ollut enää sotimisesta ja ryöstösaaliista kiinni. Mutta valloittajameemipleksit ovat aina kokeneet saman kohtalon - ekspansion päättymistä seuraa väistämättä luhistuminen.

25 comments:

Gc said...

Ja nykyään vastikkeetonta rahaa virtaa Aasiasta Jenkkilään....

Mette said...

Vastustan ankarasti. Mihin islan sitten sortuikin, ei ainakaan kaupankäynnin puutteeseen. Arabikauppiaiden toiminta ulottui yli koko Aasian ja Afrikan - on raportoitu yli 24 000 kamelin karavaaneista, ja Lennart Meri siteeraa usean älykkään ja uteliaan arabin kuvauksia tutkiessaan Itämeri-Volga-kauppareittiä. Arabikauppiaat toimivat Afrikasa viellä 1800-luvulla.

Ironmistress said...

Mette, pointti on siinä, että kauppa ei tuottanut tuloja kalifaatille itsellen. Se tuotti tuloja kyllä kauppiaille, mutta kalifaatti itse ei tuottanut mitään. Myöskään kauppa ei milloinkaan muuttunut todelliseksi liiketoiminnaksi - esimerkiksi osakeyhtiö, vakuutus ja pörssi ovat täysin länsimaisia keksintöjä, vaan pysyi basaaritaloutena, vaikkakin laajamittaisena sellaisena.

Kaupankäynti oli Kauko-Idän tuotteiden kauppaa kalifaattiin ja länteen, ja Lännen tuotteita kalifaattiin ja Kauko-Itään. Afrikassa puolestaan kauppa oli lähinnä orjakauppaa.

Arabimaissa varsinainen liiketoiminta, kuten pankki- ja rahoitusala, on aina ollut kristittyjen ja juutalaisten käsissä. Siitä syystä, että islam kieltää koronoton - ja koronkiskurina dhimmi pystyy panemaan niinsanotusti tilit tasan muslimi-isäntiensä kanssa.

Ironmistress said...

Gc, USA:ssa ei ole havaittavisa luonnonvarakirouksen eikä Hollannin-taudin oireita. Päinvastoin, dollarin kurssi on vahvistumaan päin.

Tulta syöksevä lintu said...

"Niccoló Machiavellin mukaan kaikki pasifistiset profeetat ovat aina epäonnistuneet (Jeesus päätyi ristille, Savonarola roviolle)..."

Samalla arabi-imperiumi ensin herätti pyrkimyksen Euroopan laajuiseen vastadominanssiin. Federalistisen pasifismin profeetta Kaarle Suuri loi pohjan nykyiselle valtiojärjestelmälle. Siinä välissä Aasiasta ja Länsi-Afrikasta 'arabi-imaperiumin' eristyksiin vuoksi joutunut Eurooppa joutui etsimään tietä Intiaan ja valloittamaan sen löytääkseen pari uutta mannerta, joiden ansiosta ei oltu enää riippuvaisia Länsi-Afrikan kullasta eikä oikeastaan Intiastakaan. Tiedän osapuilleen kuinka Potosín hopea vaikutti Euroopan talouteen, mutta kuinka se mahtoi vaikuttaa 'arabi-imperiumiin', jonka kontolla kai kuitenkin oli Etelä-Amerikasta rahdatun hopean kulkeutuminen Kiinaan?

Niccolólla oli oma lehmä ojassa. Paikallisena patrioottina hän ei tietenkään voinut ajatella, että Pyhä Roomalais-Germaaninen imperiumi pyrki edustamaan Kaarlen vallan ja kristikunnan perintöä koko Euroopassa, Pohjoinen Italia mukaanlukien.

Savonarolan "pasifismin" en arvannut muuten olevan näin kiistelty asia, mutta kuten Kaarle Suuri osoittaa, pasifismin ehtoihin on monta vinkkeliä.

Tiedemies said...

Minusta tuntuu - en ole asiantuntija historiassa kuitenkaan - että käsitys frankeista protokapitalisteina on aika anakronistinen. Katolisessa maailmassa kyllä oli tällaisia piirteitä enemmän (erotuksena esimerkiksi Bysanttiin), mutta kyllä minä sanoisin että juutalaiset synnyttivät kapitalismin perinteen. Heille kun rahanlainaaminen ja koron ottaminen oli sallittua, toisin kuin kristityille.

Ironmistress said...

tulta syöksevä lintu, löytöretket tapahtuivat 1400-1500 -luvuilla, kun taas arabi-imperiumi oli luhistunut jo 900-luvulla. Uusi nouseva voima 1400-luvulla olivat turkinsukuiset ottomaaniturkkilaiset, eivät arabit. (Turkmeenit ovat hekin turkinsukuisia.)

Kun Potosín hopea alkoi virrata Eurooppaan, arabimaailman loistava tähti oli luhistunut valkeaksi kääpiöksi jo ajat sitten. Hopea kulkeutui Kiinaan eurooppalaisten kauppakomppanioiden kautta, ei arabien - arabit kun eivät ikinä ole tykänneet valtameripurjehduksista. Vain hullu tai kristitty purjehtii vastatuuleen, sanovat arabit yhä tänäänkin. Potosín hopea ei juurikaan vaikuttanut arabimaihin, jotka olivat lähes kaikki tuossa vaiheessa turkkilaisten alusmaita.

Kun ristiretket alkoivat 1096, arabi-imperiumi oli hajonnut jo yli sata vuotta aiemmin. Päävihollisena frankeilla olivat tuolloin turkmeenit, kurdit sekä berberit; myöhemmin paikalle tulivat mongolit ja Egyptistä puolestaan mamelukit, joista suurin osa oli tšerkessejä.

dudivie said...

Hollanin tauti on yhtäkkinen vieraan valuutan tulo maahan? Mita siita seuraa?

dudivie said...

Minä olen ymmärtänyt että kalifaatin varustamat (ilmaiset) majatalot karavaaneille tulivat liian arvokkaiksi..

Ironmistress said...

tiedemies, kapitalismin tärkeimmät alkuunpanijat olivat toisaalta temppeliherrat ja toisaalta Italian kaupunkivaltiot.

Temppeliherrat siksi, että he olivat sotilaallinen voima, joka oli suoraan Paavin alainen, ja joka oli tiukasti kurinalainen ja organisoitunut järjestö. Heillä siis oli toisaalta väkivaltapotentiaalia vartioida pääomia että säännöt ja kuri ylläpitää luottamusta. Ja mikäpä olisi parempi idea nujertaa juutalaisten koronkiskontamonopoli kuin kirkon oma organisaatio?

Temppeliherrat kehittivät pankkitoiminnan sellaiseksi kuin me sen nykyään tunnämme. Heiltä on peräisin mm. seuraavat käsitteet:
* säästökirja
* luottokortti
* shekki
* osake
* holding-yhtiö
* vakuutus
* seuramatkailu

Paradoksaalisesti, temppeliherrojen valtava menestys pankkiireina koitui heidän tuhokseen - korviaan myöten velkaantunut Filip IV August likvidoi ritarikunnan 1307.

Varsinainen kapitalismi alkoi kehittyä Italian kaupunkivaltioissa 1200- ja 1300-luvuilla. Matematiikassa negatiivisten lukujen käsite otettiin käyttöön ensimmäisenä juuri pankkitoiminnassa kuvaamaan tilannetta, jossa jollakulla on velkaa. Italiassa kehitettiin myös kaksinkertainen kirjanpito, ja lukuisat termit, kuten saldo, debet, kredit, kassa, pankki jne ovat juuri tuolta ajalta peräisin. Konkurssi eli bankrutti bancorotta merkitsi kirjaimellisesti sitä, että pankkiirin penkki (banco) lyötiin kirveellä halki (rotta) konkurssin merkiksi.

Juutalaiset olivat toki merkittäviä lainanantajia (ja koronkiskureita), mutta he eivät kuitenkaan kehittäneet pankkitoimintaa sellaiseksi liiketoiminnaksi kuin mitä se nykypäivänä on. Pankkitoiminta nykymuodossaan on kristillisen Euroopan aikaansaannos.

Kapitalismi alkoi kuitenkin toden teolla kehittymään vasta uskonpuhdistuksessa. Syy on siinä, että katolinen kirkko oli siihen saakka kieltänyt usuran, "ansiottoman ansion" kuten koronkiskonnan. Suurin osa kirkonmiehistä oli maanomistajia jotka tyypillisesti ovat lainanottajia; uskonpuhdistuksen kannattajista puolestaan suurin osa oli porvareita, jotka ovat lainanantajia. Ensimmäisenä koronottokiellon kumosi Calvin, ja luterilaiset seurasivat nopeasti perässä. Niinpä kapitalismi syntyi toden teolla juuri protestanttisissa, siis luterilaisissa ja kalvinistisissa, maissa.

Ironmistress said...

Dudivie, Hollannin-tauti merkitsee lisäarvotonta äkkirikastumista, joko luonnonvarojen, kehitysavun tai sotasaaliin, muodossa. Siitä seuraa muiden elinkeinoalojen näivettyminen, sillä maan valuutta ensin revalvoituu voimakkaasti, ja sitä seuraa inflaatio; muut elinkeinoalat eivät kykene vastaamaan halvempaan ulkomaiseen kilpailuun. Selkokielellä se on kuin laskisi talvipakkasella housuun: ensin on hetken aikaa mukavaa, sitten on entistä kylmempää, ja ainoa mikä on varmaa, on virtsatietulehdus.

Hollannin-taudin ensimmäinen seuraus on tuontikaupan vilkastuminen. Mikäli tuontituotteet ovat ylellisyystarvikkeita, niitä ei voida investoida tuottavaan työhön, vaan niihin investoitu raha on käytännössä hukkaan heitettyä, ja pahentaa vain tilannetta. Vientialojen näivettyminen nakertaa verotuloja ja maa joutuu entistä pahemmin tuon lisäarvottoman tulon varaan.

Tästä syystä ryöstötalouteen (Raubwirtschaft) nojaavien valtakuntien on pakko käydä jatkuvasti sotaa ja laajentua. Jos laajeneminen lakkaa ja Pax romana alkaa, niin sen jälkeen kun kaikki valloitetut alueet on imetty kuiviin, seuraa väistämättä romahdus. Ja näin kävi sekä Länsi-Roomalle että arabeille.

Itä-Rooma selvisi romahduksesta juuri taloudenpitonsa vuoksi. Kristinuskon voitettua ja orjanomistajatalouden loputtua Itä-Roomaan syntyi keskiluokka, jolla oli ostovoimaa ja vapaata pääomaa. Itä-Roomalla oli voimakas tuotantotalous, ja se kykeni tuottamaan itse vientiartikkeleita, kuten silkkiä. Itä-Rooma kykeni käymään jatkuvaa puolustussotaa vielä yli tuhannen vuoden ajan talouspohjansa vuoksi.

dudivie said...

destiny änd its correction. ne jotka uskoivat kismettiä, saivat paljon öljyä, vikakeivät vaikkeivät tuleen eivatka tuuleen purjehtineetkaan.

Ironmistress said...

dudivie, ja juuri tuo öljy on nykypäivänä tärkein syy, miksi useimmat arabimaat ovat, Tunisiaa (jolla ei ole litraakaan öljyä) lukuunottamatta sellaisia viheliäisiä käärmeenpesiä kuin ovat.

Täsmälleen sama Hollannin-tauti on mädättänyt öljyä tuottavat arabimaat nykypäivänä kuin mitä Raubwirtschaft mädätti koko imperiumin tuhat vuotta sitten.

dudivie said...

siis ilmane raha valtiolle paha? eei. lisäarvoton niinku kenen kannalta. norjalla on öljyä ja sillä meni ihan hyvin.
arabimaat satsaa turismiin.
vaikka kuinka matkustamme tulevaisuudessa ilman öljyä?

mitähän rahaa meillä oli pappandreoun aikana kun myytiin vaan tuontitavaraa..

jokin tuossa selityksessasi mättää
kaiken kaupanhan on laajennuttava
ja sitten jossain vaiheessa kaaduttava?

Ironmistress said...

siis ilmane raha valtiolle paha?

Kyllä. Se aiheuttaa Hollannin-taudin.

eei. lisäarvoton niinku kenen kannalta. norjalla on öljyä ja sillä meni ihan hyvin.

Norja onkin tehnyt kaikkensa, etteivät öljytulot joutuisi maan talouselämään. Öljytulot on rahastoitu ja ne pidetään visusti poissa sotkemasta kruunun kurssia. Jos Norja ei rahastoisi öljytulojaan, sen koko tuotantoteollisuus romahtaisi lopullisesti. Samasta syystä Venäjä rahastoi omat öljytulonsa - ne eivät hyödytä maan talouselämää tippaakaan.

arabimaat satsaa turismiin.
vaikka kuinka matkustamme tulevaisuudessa ilman öljyä?


Oma kysymyksensä on, ketä kiinnostaa matkustaa fundamentalisti-islamilaiseen maahan. Ruukinmatruunaa ei innosta lähteä turistiksi edes fascistiseen Singaporeen, saati sitten maahan jossa on kieltolaki ja jossa katkotaan raajoja.

Ainoa arabimaa, joka on selvinnyt edes jotenkin tolkullisesti ja joka on lähtenyt teollistumaan, on Tunisia. Sillä ei ole litraakaan öljyä omasta takaa, joten sen on ollut pakko kehittää jotain muuta talouden sektoria kuin alkutuotantoa. Niinpä se on investoinut teollisuuteen ja palveluihin, ja se on Ranskassa hyvin suosittu ulkoistamiskohde - siellä on osaavaa työvoimaa.

dudivie said...

ihania katsella ne arkkitehtuurit ja niin lämmin ilma. voisi tutustua muslimiuskoviin ja pitaa raudan kuumana

puolimieli said...

Wikipedia kertoo shekistä:

Sources indicate that cheque comes from the Arabic ṣakk (صكّ), which is a written document or letter or note of credit Muslim merchants adopted to carry out their trading. The concept of ṣakk appeared in European documents around 1220, mostly in areas neighbouring Muslim Spain and North Africa; south France and Italy.

Jukka Kemppinen on arvellut, että monet eurooppalaiset kaupankäynnin ja rahoituksen innovaatiot ovat itse asiassa alun perin muslimimaista kotoisin. Lainaus:

Hallussani ja mielessäni on amerikkalainen kirja, joka sisältää juutalaisten kauppiaiden kirjeitä varhaiskeskiajalta. Joku kertoo vetäneensä viiniä putkeen kaksi viikkoa, mutta mukana on ammattimaisempaakin asennetta. Kirjeistä päätellen suuret uudistukset, kuten velkakirja ja vekseli, olivat Islamin ja kristikunnan kauppaa välittäneille juutalaisille aivan tuttuja.

Tässä asiassa ei päästä eteenpäin ennen kuin joku arabiaa ja mielellään persiaa taitava henkilö ottaa penkoakseen asianomaisia arkistoja. En tiedä, minkä verran niissä on jäljellä aineistoa enkä aio opetella arabiaa.


Tällaisista itämaiden asioista ei taideta saada selvyyttä ennen kuin joku kammoittava länsimainen orientalisti rupeaa niitä setvimään.

Kielto periä korkoa ei ole estänyt muslimeita kehittämästä järjestelyjä, joissa koronotto naamioidaan muuksi.

Markku said...

Se putosi omien orjasotilaittensa, mamelukkien, käsiin 1254.

Sivumennen sanoen mamelukkien ansiota on, että Egypti ei joutunut mongolien alaisuuteen. Hülegun joukot saivat turpiinsa 1260 Palestiinassa mamelukeilta. Mamelukit olivat perineet sotataitonsa Keski-Aasian turkinsukuisilta esi-isiltään, joiden sotataito soveltui samankaltaisissa maantieteellisissä olosuhteissa sotataitonsa oppineita mongoleja vastaan.

Ironmistress said...

dudivie, sitä arkkitehtuuria on länsimaissakin, ja naisen kannalta islam merkitsee orjuutta. Ruukinmatruunaa ei kiinnosta kotitalouskoneen, synnytysautomaatin, nyrkkeilysäkin ja potkupallon ura.

Vasarahammer said...

"Ruukinmatruunaa ei innosta lähteä turistiksi edes fascistiseen Singaporeen"

Kyllä kannattaisi. Lämpötila on sama ympäri vuoden, etkä mistään löydä yhtä siistiä ja vaurasta kaupunkia noilta leveysasteilta. Myös palvelu on kaikkialla erinomaisen hyvää.

Ainoa miinus on kuuma ja kostea ilmasto eli kadulla kävellessä tulee hiki muutaman askeleen jälkeen.

Maahantulijalle myös kerrotaan selkeästi, että huumeita maahan salakuljettava tullaan hirttämään.

Kyseessä ei ole mikään maanpäällinen paratiisi mutta ihan kelvollinen paikka turistille verrattuna likaisiin, korruptoituneisiin ja islamilaisiin naapureihinsa.

Tulta syöksevä lintu said...

Otin kirjan takaisin kauniiseen käteeni ja huomasin tosiaan puhuneeni mitä sattuu. Elin siinä harhassa, että hopea päätyi Kiinaan eri välikäsien kautta maitse, mistä myös luuloni arabien roolista. Tällöin myös aliarvioisin hopean roolin Hollannin ja Englannin vaurastumisessa ja iberialaisten talouksien taantumassa. Ajattelin kokonaisuutta huonosti.

"Arabi-imperiumin" kohdalla on hyvä tietää, että puhut nimenomaisesta historiallisesta ajankohdasta. Kuitenkin Islam oli vielä myöhäiskeskiajalla ja esimodernina aikakautena esteenä maayhteydelle Euroopasta Intiaan.

Ironmistress said...

Vasarahammer, siloitellun ja siistin pinnan alla Singaporessa on täysin fascistinen kehitysmaadiktatuuri. Se tuo jotenkin mieleen Sylvester Stallonen elokuvan Demolition man. Kuitenkin niitä huumeitakin on saatavilla aina kun hinnoista sovitaan. Pikkurikolliset hirtetään, isot rikolliset ovat yhteiskunnan tukipylväitä. Eipä silti, että tekisi sen mieli enempää lomailla Malesiassa kuin Indonesiassakaan.

Tulta syöksevä lintu, turkkilaiset ovat aivan eri maata kuin arabit. He edustavat aivan eri kielikuntaa ja kulttuuripiiriä kuin arabit. Turkkilaiset ovat ihan oikeasti voima, joka kannatti tuolloin - ja kannattaa yhä - ottaa vakavasti.

Myöskään Iran ei ole arabimaa. Iran on indoeurooppalainen maa jossa on indoeurooppalainen kulttuuri ja indoeurooppalainen kieli, ja on todennäköistä, että iranilaiset ymmärtävät amerikkalaisia paljon paremmin kuin he ymmärtäisivät arabinaapureitaan Irakissa. Samoin iranilainen islam - joka siis on tuontitavaraa ja korvasi väkivalloin maan oman indoeurooppalaisen monoteistisen uskonnon, zarathustralaisuuden - on aivan eri uskonto kuin arabialainen islam. Turkkilaiset puolestaan ovat islaminsa kanssa hyvin pragmaattisia, mutta heillä on hyvin vahva kansallistunne.

Arabien imperiumi - ja siinä sivussa arabialainen kulttuuri - oli kuin B-spektriluokan sininen jättiläinen: syntyi nopeasti, paloi kirkkaasti ja räjähti supernovana luhistuen yhtä nopeasti kuin oli syntynytkin. Koko arabi-imperiumin ja -kulttuurin synty, kukoistus ja luhistuminen kesti alle 300 vuotta.

Mette said...

Ad Ironmistress:

Totta on, että kalifaatti ei valtiona ollut juuri kummoinenkaan ja hajosi nopeasti eri valtioihin. Totta on myös, että arabien voittokulku loppui jo ennen ristiretkiä - luultavasti aron kansojen nousuun, kuten niin monet muut kulttuurit ennen ja jälkeen.

Olen silti sitä mieltä, että valtio ei määrää asioita niinkään kuin yksilöt. Italian kauppakaupungit eivät edustaneet valtiota, vaan keskenään riiteleviä yhteisöjä. Feodaaliajan valtiot olivat äärimmäisen heikkoja järjestelmiä.

Tämä on vähän kuin Platonin ja Aristoteleen ristiriita - ovatko havainnot riippuvaisia ideoista vai päinvastoin? Minä en itse usko valtion ideaan, jota yksilöt noudattavat, vaan yksilöiden toimintaan, jonka perässä valtio vikisten raahautuu.

ninni said...

http://feera22.blogspot.com/

tutustu ihaniin mystikkoihin

Anonymous said...

". Almoravidit (al-murabitun, "liittolaiset") valloittivat nopeasti islamilaisen Espanjan ja Pohjois-Afrikan. Heidän suvaitsemattomuutensa ja fanaattisuutensa johti siihen, että valtava määrä muslimioppineita ja -älykköjä muutti kristittyyn Kastiliaan."

Mitäs noille älyköille kävi? Kristillistyivät ja sulautuivat väestöön?

Toisekseen, oletkos RM kuullut siitä että Hollannissakin on oma raamattuvyöhykkeensä? Jossain uutisessa oli että seksuaalivähemmistöjen edustajia muuttanut esim Rotterdamista sinne, koska mamut ahdistelevat heitä.