To refuse a hearing to an opinion, because one is sure that it is false, is to assume that one's own certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility.
- John Stuart Mill -

None shall be one's slave, none shall be one's master; everyone shall have the same rights, same priviledges, same justice.

- Antti Chydenius -

Any sufficiently sophisticated human thought is impossible to distinguish from artificial intelligence.

- The Ironmistress -

Friday, March 6, 2009

Psykopatia, narsismi ja sosiopatia

Sanasta psykopatia on hyvää vauhtia tulossa "fasismin" kaltainen blankotermi, joka voi tarkoittaa suunnilleen aivan mitä tahansa, jonka puhuja kokee itselleen vastenmielisenä. Psykopatialla käsitetään yleisesti sitä, mitä arkikielessä käsitetään tunnevammaisuutena, mutta se voi tarkoittaa paljon muutakin.

Psykopatia on ilmiönä tunnettu iät ajat, ja DSM-IV puhuu antisosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä, kun tarkoitetaan psykopatiaa. Ensimmäinen psykopaatti lienee ollut Kain, mutta Alkibiadeen elämäkerta sopii hyytävän tarkasti psykopaatin kuvaukseen, ja hän on ensimmäinen dokumentoitu ihminen, jota voidaan varmasti pitää psykopaattina.

Psykopaatin olemus voidaan tiivistää lauseeseen ihmisen älykkyydellä varustettu eläin. Psykopaatilta puuttuu täysin se kyky, mikä tekee meistä ihmisiä - kyky empatiaan ja ottaa toiset huomioon. He ovat kyvyttömiä kokemaan mitään positiivisia tunteita, kuten kiintymystä, empatiaa, rakkautta, kiitollisuutta tai yhteisyyttä. Miehistä arviolta noin 2% ja naisista 0,5% on psykopaatteja.

Mitä tarkoittaa se, että psykopaatti on ihmisen älykkyydellä varustettu eläin? Se tarkoittaa sitä, että psykopaatti on olento, joka on Tuntemattoman Rokan sanoin pannu ittens ihmistappain ulkopuolel, ja ei yksinkertaisesti välitä oikeasta ja väärästä. Siinä, missä psykoottinen ihminen on syyyntakeeton eli kyvytön erottamaan oikeaa ja väärää, niin psykopaatti on täysin syyntakeinen - hän kykenee erottamaan oikein hyvin oikean ja väärän - hän yksinkertaisesti ei välitä siitä tippaakaan. Kyvyttömyys empatiaan tarkoittaa, että psykopaatti on kyvytön ymmärtämään, miltä hänen tekonsa tuntuvat toisesta ihmisesta, ja tämä tekee psykopaatista erityisen vaarallisen, sillä psykopaatilta puuttuu täysin nisäkkäille tunnusomainen esto lajitoverin vahingoittamiseen tai surmaamiseen. Tunnevammaisuus ei merkitse kyvyttömyyttä loogiseen tai sosiaaliseen ajatteluun; monet psykopaatit ovat hyvin älykkäitä ja sosiaalisesti lahjakkaita. He yksinkertaisesti ovat pelkkiä tyhjiä ihmisen kuoria ilman sielua. Uskonnollisesti voisi ajatella, että psykopaatti on ihminen, joka on predestinoitu Helvettiin, sillä hän on kyvytön katumaan tekojaan ja häneltä puuttuu täysin omatunto.

Pitkään on mietitty, onko psykopatia synnynnäinen ominaisuus vai syntyykö se olosuhteiden tai kasvatuksen seurauksena, mutta tämänhetkinen lääketieteen konsensus on, että psykopatia on synnynnäinen ominaisuus. Jotkut ihmiset vain yksinkertaisesti syntyvät pahoina. Tai "valuvikaisina". Psykopatiaa on mahdotonta hoitaa ja psykopaattia on mahdotonta parantaa. Sensijaan psykopatia on mahdollista diagnosoida aivojen NMR-skannauksella; kohdatessaan emotionaalisen yllykkeen (vaikkapa kuvan joko jostain vaarallisesta tai epämiellyttävästä asiasta) heillä jäävät tietyt aivoalueet aktivoitumatta.

Psykopatiaa leimaavat mm. seuraavat piirteet:

* Haluttomuus toimia sosiaalisten normien tai lakien mukaisesti
* Petollisuus, joka ilmenee jatkuvana valehteluna tai muiden huijaamisena oman hyödyn tai nautinnon vuoksi
* Vastuuttomuus, impulsiivisuus tai kykenemättömyys suunnitella elämää eteenpäin
* Ärtyneisyys ja aggressiivisuus, joka esiintyy väkivaltaisuutena
* Piittaamattomuus omasta tai muiden turvallisuudesta
* Katumuksen puute, joka esiintyy piittaamattomuutena tai kykenemättömyytenä ymmärtää loukanneensa tai kohdelleensa väärin muita tai varastaneensa heiltä
* Muiden ihmisten hyväksikäyttö

Haluttomuus toimia sosiaalisten normien tai lakien mukaisesti tarkoittaa juuri sitä. Psykopaatti ymmärtää oikean ja väärän eron, mutta yksinkertaisesti ei välitä siitä. Hän ei piittaa laeista, ja ainoa tapa saada hänet kunnioittamaan lakeja on rangaistuksen pelko. Rangaistuksen yleisestävyys ei tepsi psykopaatteihin; heihin tehoaa vain erityisestävyys. Eli ainoa tapa estää psykopaattia tekemästä rikosta on pitää hänet erossa potentiaalisista uhreistaan. Psykopaatti samoin uusii rikoksensa lähes aina, sillä hän on kyvytön oppimaan kokemuksistaan. Koska psykopaatti ei välitä oikeasta ja väärästä, hän on samoin täysin epärehellinen, ja syyllistyy petoksiin, valehteluun ja huijaamiseen ilman mitään tunnontuskia, sillä häneltä puuttuu omatunto täysin. Psykopaatit ovat myös vastuuttomia, ja loppuun saakka impulsiivisia, ja kyvyttömiä tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia tai pysymään niissä. Psykopaatti elää tässä ja nyt; hänelle ei ole olemassa käsitettä "tulevaisuus". Esimerkiksi rikosta tehdessään hän ei ajattele jäävänsä kiinni tai saavansa rangaistusta. Samoin psykopaatti vie aina tahtonsa läpi - joko nöyryyttämällä, pilkalla tai selkäänpuukotuksella - tai väkivallalla. Psykopaatti ei myöskään piittaa kenenkään turvallisuudesta, sen enempää omasta kuin muista, ja hän voi helposti aiheuttaa toisille tai itselleen vakavan vamman tai kuoleman tuntematta asiasta mitään sen kummempaa. Psykopaatit ovat usein taitavia näyttelijöitä ja teeskentelijöitä, ja osaavat näytellä hyvin rooliaan.

Koska psykopaatilta puuttuu omatunto, hän on kykemätön katumukseen - ja hän on myös kykenemätön muuttamaan tapojaan. Vanhan suomalaisen sananlaskun mukaan ennen maa repee kuin huora häpee, ja se pätee erinomaisesti psykopaatteihin. Psykopaatti ei häpeä mitään, ei kadu mitään, ei opi mitään - lyhyesti, hän ei piittaa sosiaalisista normeista tippaakaan. Hän voi petkuttaa, pettää, huijata, puliveivata, varastaa, kavaltaa, tehdä väärän valan, tehdä valheellisen syytöksen ja tappaa ilman mitään omantunnontuskia. Hän on käytännössä pelkkä petoeläin. Hänelle muut ihmiset ovat pelkkiä esineitä omien impulssien toteuttamiseen.

Robert Hare on laatinut psykopatiasta 20-kohtaisen kriteeriluettelon, jota käytetään määriteltäessä, onko joku mahdollisesti psykopaatti. Meissä kaikissa on jotain oheisen listan piirteistä, mutta yli 12 on todennäköinen psykopaatti, ja 15 tai enemmän täyttää psykopatian kriteerit.

1. Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima

Tämä liittyy olennaisesti narsismiin, joka on yksi antisosiaalisen persoonallisuushäiriön ilmenemismuodoista. Narsismi ja psykopatia eivät ole sama asia, mutta molemmat liittyvät antisosiaaliseen persoonallisuushäiriöön. Monet psykopaatit ovat narsisteja, ja antavat itsestään todella ihqn ja mukavan ensivaikutelman. Monet ovat supliikkimiehiä tai prinsessoita, ja helposti luikertelevat vastakkaisen sukupuolen sydämeen. Mutta pinnan alla he ovat kaavamaisia, onttoja ja "jotenkin outoja"; he ovat äärimmäisen epäluotettavia.

Tämä lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima on eduksi nykyaikaisessa työelämässä, jossa käsienheiluttajia ja paljonpuhuvia "visionäärejä" arvostetaan enemmän kuin todellista substanssia ja osaamista. Mutta psykopaatti ihmisten johtajana voi myrkyttää koko työpaikan ilmapiirin ja tuhota firman sisältäpäin - ja asioiden johtajana voi viedä koko yrityksen katastrofin partaalle holtittomalla riskinotolla.

2. Vahvalta vaikuttava omanarvontunto

Psykopaatit näyttelevät hyvää itsetuntoa ja monella onkin kivitalon kokoinen ego. Mutta se on uhmaikäisen lapsen ego - psykopaatin tunne-elämä on uhmaikäisen lapsen tasolla. Psykopaatti suuttuu välittömästi hirvittävästi, jos häntä kritisoidaan tai jos joku asettuu häntä vastaan. Hänelle on olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka ovat hänen puolellaan, ja niitä, jotka ovat häntä vastaan. Ja voi sitä, joka on häntä vastaan! Psykopaatti ei ikinä unohda ensimmäistäkään kokemaansa loukkausta eikä ikinä anna anteeksi, vaan kostaa aina.

3. Stimulaation tarve ja taipumus ikävystymiseen

Psykopaatteja leimaa jatkuva stimuloinnin tarve - joko kemiallisesti (alkoholilla, huumeilla, tupakalla jne) tai elämyksillä (extreme-lajit, seksi, väkivalta). Monet psykopaatit ovat alkoholisteja tai narkomaaneja, ja lähes jokainen on seksiaddikti. Psykopaatti vaatii jatkuvaa stimulointia; hän on kyvytön asettumaan hetkeksikään aloilleen. Psykopaatti on kykenemätön meditoimaan ja hiljentymään - sensijaan uskonnoissa häntä kiehtovat seremoniat ja vallankäyttö. Psykopaatti on samoin kyvytön kiintymään kehenkään ihmiseen ja löytämään hänestä uutta - päinvastoin, ihmissuhteet ovat hänelle kertakäyttötavaraa, ja psykopaattia leimaa jatkuva pettäminen ja promiskuiteetti.

4. Patologinen valehtelu

Koska psykopaatilta puuttuu täysin omatunto, hän kykenee valehtelemaan kokematta mitään omantunnontuskia tai häpyä. Psykopaatti on kykenemätön rehellisyyteen tai kokemaan pyhyyden tunnetta. Hän tekee varkauden, petoksen, kavalluksen, perättömän ilmiannon tai väärän valan tuosta vain, ja vierittää syyllisyyden aina toisten niskaan. Hän ei ota mistään koskaan vastuuta - edes itse teosta kiinni jääneenä.

5. Petkuttaminen ja manipulointi

Psykopaatti pettää ja manipuloi ketä tahansa - ystäviään, vanhempiaan, puolisoaan, lapsiaan, työnantajaansa - ilman mitään katumusta tai syyllisyydentuntemusta. Raamatun Jaakob on tyyppiesimerkki tällaisesta psykopaatista - hän ensin kiristää Eesaulta esikoisoikeudet, tämän jälkeen pettää isältään siunauksen, ja pettää vielä Laabaniakin; Jaakobin jäljessä kulkee petoksen, puliveivaamisen, manipuloinnin ja huijaamisen vana.

6. Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen

Psykopaatilta puuttuu omatunto, joten hän on kyvytön kokemaan katumusta ja syyllisyydentuntoa. Hän on myös tämän vuoksi kyvytön muuttamaan toimintatapojaan. Psykopaatin toiminta on usein hyvin kaavamaista ja säännönmukaista - hän muuttaa tapojaan vain, jos joku edellinen toimintatapa ei toimikaan, ei koskaan katumuksesta. Psykopaatille armon osoittaminen on ongelmien kerjäämistä.

7. Tunteiden pinnallisuus

Psykopaattien kanssa tekemisiin joutuneet kuvaavat heitä "ihmisen kuoriksi", joilla on vain pinnalliset tunteet; toiset kuvaavat "on kuin saippuapalaa pitäisi käsissä", heistä on mahdotonta saada otetta. Pinnalliset tunteet liittyvät impulsiivisuuteen ja heikkoon impulssikontrolliin; kyvyttömyys empatiaan on myös kyvyttömyyttä syviin tunteisiin.

8. Kovuus ja tunteettomuus, empatian puuttuminen

Psykopaattia luonnehtii parhaimmin lausahdus jos et ole minun puolellani, olet minua vastaan. Psykopaatit ovat täysin empatiakyvyttömiä, täysin säälimättömiä, ja kykenevät mitä julmimpiin ja raakalaismaisimpiin rikoksiin silmää räpäyttämättä. USA:ssa on arvioitu, että henki- ja väkivaltarikollisista noin 58% olisi psykopaatteja, ja mitä raaemmista rikoksista on kyse, sitä suurempi on heidän osuutensa: niistä, joille langetetaan kuolemanrangaistus, yli 90% olisi psykopaatteja.

9. Loismainen elämäntyyli

Psykopaatti pyrkii välttämään vastuun ottamista mahdollisimman pitkään, ja sensijaan hyväksikäyttää kaikkia niitä, jotka ovat hänen läheisiään - vanhempiaan, sukulaisiaan, perhettään, työnantajaansa. Hän elää mielellään toisten kustannuksella, antamatta mitään vastineeksi. Psykopaatti pitää mielellään kulissia - kulissia vauraudesta, menestyksestä, sosiaalisuudesta, mutta sen takana on petoksia, kavalluksia, varkauksia ja hyväksikäyttöä.

10. Heikko käyttäytymisen kontrolli

Useimmat psykopaatit ovat täysin impulsiivisia, kyvyttömiä kontrolloimaan viettejään, vaistojaan ja tunteitaan ja himojaan, ja ovat niiden vietävissä. Tässä on heidän heikkoutensa - psykopaatin voi narauttaa tai käyttää hyväksi juuri tämän heikon impulssikontrollin vuoksi.

11. Promiskuiteetti (sukupuolinen holtittomuus tai valikoimaton sukupuoliyhteys eri partnerien kanssa)

Ruben Oskar Auervaara. 'Nuff said.

12. Varhaiset käyttäytymisongelmat

Psykopaatin "ura" alkaa jo nuorena. Siinä, missä normaali-ihmisellä uhmaikä häviää nelivuotiaana, psykopaatilla se ikäänkuin "jää päälle", ja psykopaatti voidaan diagnosoida jo lapsena. Psykopaattilapsi kiusaa sisaruksiaan, leikkitovereitaan ja koulutovereitaan, ja lähes aina hän on julma eläimille. Hän myös syyllistyy usein varkauksiin ja kavalluksiin, ja yrittää vierittää syyn toisten niskoille.

13. Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen

Psykopaatti elää tässä ja nyt, tässä hetkessä, kykenemättömänä miettimään pitkän aikavälin suunnitelmia. Siksi psykopaatin on mahdotonta vakiutua yhden puolison tai perheen seuraan; samoin psykopaatti tarttuu hetkeen ja elää vain lyhyen aikavälin pämääriä varten, vaikka pitkällä aikavälillä toiminta tuottaisi paremmat tulokset. Moni psykopaatti jättää koulunsa kesken, mutta teeskentelee ja valehtelee tutkinnosta.

14. Impulsiivisuus

Psykopaateilla on hyvin heikko impulssikontrolli, ja he syyllistyvät usein henki-, väkivalta- ja omaisuusrikoksiin vain hetken mielijohteesta. Samoin useimmat "puskaraiskaajat" ovat psykopaatteja. Lähes jokainen sarjamurhaaja on psykopaatti, kuuluisimpana Ted Bundy.

15. Vastuuttomuus

Psykopaateille toiset ihmiset ovat vain välineitä omien impulssien toteuttamiseen, ja psykopaatit ovat toiminnassaan täysin vastuuttomia. He eivät piittaa sen enempää toisten ihmisten tunteista kuin systeemeistäkään, ja ottavat helposti täysin holtittomia riskejä. Psykopaatteja on helppoa vedättää, ärsyttää ja provosoida, ja psykopaatti yritysjohtajana voi johtaa todella pahaan katastrofiin, sillä hänet on helppoa provosoida sellaiseen liiketoimeen, joka osoittautuu firmalle tuhoisaksi. Psykopaattien riskienhallintakyky on heikko.

16. Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä

Psykopaatit joutuvat helposti konflikteihin sekä toisten ihmisten - että lain - kanssa. He pärjäävät usein hyvin, sillä heihin suhtaudutaan usein pitkämielisesti ja läpi sormien. Mutta jouduttuaan viimein lain kanssa vaikeuksiin he ovat kyvyttömiä muuttamaan käytöstään-

17. Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita

Psykopaatteja leimaa promiskuiteetti - pyrkimys irtoseksiin, pettämiseen ja sukupuoliseen kanssakäymiseen vain himojen tyydyttämisen vuoksi ja stimulointiin, ilman rakkautta tai syviä tunteita. Psykopaatti on kyvytön vakiintumaan ja haluton pitkäaikaisiin suhteisiin; hän pettää aina.

18. Nuorisorikollisuus

Monet psykopaatit aloittavat uransa jo lapsina, ja heidät voidaan tunnistaa jo varhain. Suurin osa koulukiusaajista on psykopaatteja; ja esimerkiksi Ted Bundy, joka oli kympin oppilas, eli kaksoiselämää.

19. Rikoksia ehdonalaisen vapauden koetusajalla

Koska psykopaatti ei kykene kontrolloimaan impulssejaan eikä ottamaan vastuuta teoistaan, he syyllistyvät lähes poikkeuksetta rikoksiin myös ehdonalaisen koetusajalla. Juha Valjakkala (alias Nikita Fouganthine) on tästä tyyppiesimerkki - joka kerralla kun hänet on päästetty ehdonalaiseen, hän on aina syyllistynyt lähes välittömästi rikokseen. Hän ei muutu eikä hän kykene sopeutumaan siviilielämään; toisin kuin venkulat, joilla on vielä toivoa, psykopaatilla ei ole mitään toivoa.

20. Monipuolinen rikollisuus ja rikoksenuusiminen

Kerran rikoksesta kiinni jäänyt psykopaatti uusii rikoksensa lähes aina. Psykopaatit samoin saattavat syyllistyä monenlaisiin rikoksiin - niin väkivalta-, seksuaali- kuin omaisuusrikoksiinkin. Psykopaateilla rikoksenuusintaprosentti on jopa 82% (amerikkalaislähteiden mukaan) kun taas ei-psykopaateilla se on alle 25% pintaan.

Mitä psykopaatille on tehtävissä? Ei oikeastaan mitään. Psykopaatti voidaan diagnosoida heti uhmaiän jälkeen, ja psykopaatti on helppo tunnistaa jo lapsena. Psykopaatit syyllistyvät koulukiusaamiseen, pinnaamiseen, koulun sääntöjen rikkomiseen, varkauksiin ja antisosiaaliseen käytökseen jo varhain, ja vaikka jokaisesta psykopaatista ei koskaan tule nuorisorikollista, monista tulee. On sydäntäsärkevää nähdä äitiensä itkevän psykopaattilastensa vuoksi - jotka ovat menetettyjä jo nuoresta pitäen, ja joille ei ole mitään parannuskeinoa.

Sanotaan, että kuolemanrangaistuksella on kaikista rangaistuksista kaikkein paras erityisestävyys: kerran teloitettu rikollinen on kyvytön enää koskaan uusimaan rikoksiaan. Samaan hengenvetoon hän on myös kykenemätön parantamaan tapojaan. Mutta jos jopa 90% kaikista teloitetuista USA:ssa on psykopaatteja, niin voidaan kysyä, että missä on pihvi. Psykopaattiinhan tepsii vain erityisestävyys.

Psykopatialle läheisiä käsitteitä ovat sosiopatia ja narsismi. Jokainen sosiopaatti ei ole psykopaatti, mutta jokainen psykopaatti on sosiopaatti, ja tyypillinen sosiopaatti on täysin antisosiaalinen tapaus - täysin piittaamaton niin ihmishengistä, omaisuudesta kuin laeistakaan. Tyypillinen sosioppaatti on öykkäri - koulukiusaaja, työpaikkakiusaaja, armeijakiusaaja ja hakeutuu työtehtäviin, missä saa tai pääsee olemaan ihmisten kanssa tekemisissä, kuten sairaanhoitajaksi, opettajaksi, vanginvartijaksi tai sotilaaksi. Sosiopaatti erityisesti rakastaa pikkuihmisen valtaa - päästä pomottamaan, nöyryyttämään, pompottamaan ja kiusaamaan toisia ihmisiä. Sosiopaatti on yleensä hyvä petkuttamaan persoonallisuustesteissä, ja häntä on vaikeaa havaita ennenkuin on liian myöhäistä. Sosiopaatti ei piittaa tippaakaan ihmishengistä - hän ottaa usein täysin holtittomia riskejä - ja käyttäytyy täysin vastuuttomasti. Ainoa, mikä hänelle merkitsee mitään, on ulkokuori, kasvojen säilyttäminen ja paikka nokkimisjärjestyksessä. Mikäli sosiopatiaan ei yhdisty psykopatia, tila on hoidettavissa laitoshoidolla.

Narsisti puolestaan ei välttämättä ole väkivaltainen eikä piittaamaton, mutta hän on lipevä, niljakas ja sosiaalisista normeista piittaamaton hyväksikäyttäjä. Narsistilla on vääristynyt käsitys itsestään. Narsisti on kuin musta aukko, joka imee toisista ihmisistä tunteita, energiaa ja voimaa antamatta mitään tilalle. Hän petkuttaa, huijaa ja käyttää heitä hyväkseen. Hän elää itseään varten. Hän tarvitsee jatkuvaa ihailua, kehumista ja saada olla huomion keskipisteenä. Ja jos joku asettuu hänen kanssaan poikkiteloin, hän kostaa aina - joko suoraan tai epäsuorasti, joko puhumalla pahaa tästä, vainoamalla tätä tai vaikkapa häväistyskirjoituksin. Narsistilla on tunteet, mutta hänen tunne-elämänsä on hyvin jäsentymätön ja kehittymätön. Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivällä on suuruusharhainen kuvitelma omasta ainutlaatuisuudestaan ja kyvyistään. He kuitenkin vaativat paljon huomiota ja ihailua. Heidän ihmissuhteensa kärsivät empatian puutteesta, kateudesta ja ylimielisyydestä. Toisin kuin psykopaatiksi, narsistiksi ei synnytä: narsistinen persoonallisuushäiriö alkaa yleensä kehittyä varhaisaikuisuudessa. Giacomo Casanova on fyysisen narsistin arkkityyppi: seksiaddikti, joka on kykenemätön ihmissuhteisiin emotionaalisella tasolla.

Psykopatia, narsismi ja sosiopatia eivät ehkä ole synonyymejä, mutta kaikki kolme ovat ikäviä ominaisuuksia kenessä tahansa ihmisessä.

15 comments:

Jarmo said...

Psykopaattien tapauksessa empatiakykyä parempi erotteleva tekijä voisi olla sympatiakyky.

Empatialla tarkoitetaan kykyä ymmärtää toisen emotionaalista tilaa -- jos tämä puuttuisi psykopaateilta niin olisi odotettavissa että he eivät pystyisi niin taitavasti manipuloimaan muita ja olemaan sosiaalisesti taitavia. Sympatia taas suunnilleen tarkoittaa toisen ihmisen emotionaalisen tilan omaksumista omaksi tilaksi.

Yksi melko selkeä hermostollinen mekanismi psykopatian taustalla näyttäisi olevan jokin fiba motorisessa peilihermosolujärjestelmässä. Normaaleilla ihmisillä väkivaltaisen tapahtuman näkeminen aiheuttaa vastaavan omaa ruumiinosaa ohjaava motorisen alueen ärtyvyystason laskun, ja kuten arvata saattaa, testeissä korkeat psykopatiapisteet saaneilla näin ei tapahdu.

Tämä tietysti avaa mahdollisuuden spekuloida terapioilla. Saapa nähdä miten poliittinen apparaatti reagoi mahdollisuuteen hoitaa psykopatiaa kun neuraaliset implantit ja kantasoluterapiat saapuvat laajemmin kliiniseen käyttöön.

Jaska Brown said...

Psykopatia on tosiaan ilmeisen synnynnäinen ominaisuus; psykopaatin pystyy tunnistamaan jo lapsuudessa, ennen kuin hän on syyllistynyt mihinkään rikoksiin. Valjakkalan yläasteen aikainen opettaja kuvaili muutama vuosi sitten haastattelussa häntä hiljaiseksi ja syrjäänvetäytyväksi pojaksi. Hän sanoi myös, ettei ole yli kolmikymmenvuotisen uransa aikana nähnyt koskaan yhtä tyhjiä silmiä kuin nuorella Valjakkalalla. Lähes kaikki sekä Cleckleyn että Haren luettelon piirteet olivat jo tuolloin havaittavissa.

Sanoit, että psykopaateille ei ole mitään tehtävissä. Entä sijaistoiminnot? Urheilu tai älykkäämmille (joita psykopaatit usein ovat) johonkin kiintoisaan tieteelliseen tutkimusalaan keskittyminen voisi tuottaa riittävän stimulaation rikoksista irti pysymiseen.

Oli hyvin todettu, että jokaisessa ihmisessä on joitain psykopaatin piirteitä. Samaa voi sanoa narsismista. Suurin osa Blogistanin kirjoittajista on ainakin jossain määrin narsisteja; tosin he ovat yleensä myös poikkeuksellisen älykkäitä. Tällaisessa tapauksessa narsismin ja realismin raja ei ole mitään muuta kuin veteen piirretty viiva. Olisiko narsismin kehittymisellä vasta varhaisaikuisuudessa jotain tekemistä sen kanssa, että useimmat nörtit eivät ole tuossa iässä saaneet tarvitsemaansa huomiota eläessään, kuten olet asian ilmaissut, Kärpästen herraa muistuttavassa peruskoulussa ja pikku-machiavellien kansoittamassa lukiossa?

Dr. PRo said...

Psykopatiakäsitteelle ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Antisosiaaliselle persoonallisuushäiriölle kriteerit ovat olemassa - Suomessa ei kylläkään virallisesti käytetä DSM-IV -tautiluokitusta, vaan ICD-10:ä. Yleisesti ottaen psykopatialla nykyään tarkoitetaan antisosiaalisen persoonallisuushäiriön "kovaa ydintä" eli rajuinta joukkoa. Sellainen väite, että psykoptia jollakin ihmeellisellä menetelmällä voitaisiin todeta 4-vuotiaalla lapsella on kyllä merkillinen - diagnoosihan perustuu käyttäytymisen havainnointiin, ei 4-vuotiaan voida sanoa käyttäytyvän psykopaatin tavoin.

Ilkka said...

Ottia tuota, nuo psykopaatti & sosiopaatti menivät ristiin tuossa kappaleessa: "Jokainen psykopaatti ei ole sosiopaatti, mutta jokainen sosiopaatti on psykopaatti".

Kuitenkin suomenkielisestä wikistä (http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiopaatti): "Jokainen psykopaatti kuitenkin sairastaa antisosiaalista persoonallisuushäiriötä.".

Eli noinpäin että jokainen psykopaatti on sosiopaatti mutta ei välttämättä päinvastoin.

Tuo sosiopaatin määritelmä näytti vähän olevan Matruunalla hakusessa. Kiinnitin asiaan huomiota koska minut on 14-vuotiaana diagnosoitu sosiopaatiksi ihan parinkin psykiatrin toimesta. Psykopaatti en kuitenkaan ole missään vaiheessa ollut vaikka tunne-elämäni onkin ollut aika ailahtelevaa/keskenkasvuista aikoinansa ja selkeästi oli nuorena havaittavissa narsistista persoonallisuushäiriötä.

Sanoisin että psykopaatti ei muutu mutta sitä ei voi tässä lastussa esitetyllä tavalla rinnastaa sosiopatiaan, jokainen sosiopaatti ei todellakaan ole psykopaatti ja sosiopaatti voi loppujen lopuksi ryhtyä pelaamaan ihan yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Itselläni suuren muutoksen teki kaksi vuoden mittaista laitoshoitojaksoa, saivat tunne-elämäni uusille raiteille, alkoi tavallaan kasvu aikuiseksi ihmiseksi myöhemmällä iällä kuin yleensä :)

Homo Garrulus said...

Jos koko kulttuuri on psykoottinen niin yksilö, joka vie psykoottiset ihmiset kohti valoa voi vaikuttaa psykopaatilta. Mutta kuka sen sanoo?
Kellä on oikeus tuomita muita jos ei kukaan tee väärin, on vain eri mieltä vallitsevalle kulttuurille.

Narsisti ei ole hyvä myyjä vaan sellainen myyjä, joka ei samalla anna mitään arvoa muille ihmisille siinä työyhteisössä. Sama koskee politiikkaa: heti kun politikko rupeaa omimaan ja ohjaamaan totalitäärisesti (vaikka esittää laupiasta ja nöyrää) ihmiset kohti omaa fiilistä ja on saanut ihmismassat kohti sitä mitä itse sattuu uskomaan (kuten Hitler) niin se pidetään massasta ns. hyvin käyttäytyvänä ja empaattisenakin (!) mutta tosi on, että samat ohjelmat kaatavat yhä enemmän ja enemmän ihmisiä.

Johtajuus on siis kyky mutta ei pelkästään sitä mitä uskotaan: minä pidän miestäni narsistina ja hän minua. Kumpi meistä on? Minä lopetin mainoshommat ja halusin ns. käydä eettistä keskutelua ja minulle naurettiin mutta minun naispuoliset ystävät rupesivat jotenkin pitämään miestäni ns. parempana eli rupesivat vertaamaan. Ja tietysti, jos kyse on siitä, että rahaa millä hinnalla hyvänsä ja hyvä show ulospäin: niin hän voittaa ja silloin voisi pitää minun pyrkimyksiä ns. narsitisena. Mutta minä koen siis sen, että hän on kykenevä keskustelemaan suuremmista asioista, suuremmista visioista, suuremmista asiayhteyksistä ja lyö vain alas, ei siis halua keskustella. Ja ulospäin meidän perheessä minä vaikutan vain vihaiselta (en sitä ole ikinä) ja hän herttaiselta mutta minun mielestä tässä mennään koirankarvojen mukaan ja miksi suomalainen juuri sen tekee johtunee vanhasta tottumuksesta kumarrella rahaanpäin.

Estetiikan erikoisammattilaiset pääsevät siis edellä koska tyyli on dominoiva alue: tyyli on yhtä totalitäärinen kuin liikennevalot.
Ja siinä eettinen (jolla ei ole sama tyylitaju) jää ikäänkuin vähemmän eettiseksi tai jopa petolliseksi koska signaalit eivät pääse oikeuksiinsa koska niitä ei tunneta.

Semiotiikka siis erottavana tekijänä oikean ja väärän psykopaatin osalta: tämä on vaikea ja tässä menee väärät ihmiset hirteen koska enemmistö on kypsymätön ja demokratiassa ns. äänestetään kohti jotain joka silti vie samaa aluetta kahtiajakoon ja segregaatioon.

Kävin juuri Ruotsissa tasa-arvo-keskustelussa ja heillä ollaan paljon edellä mm intersektionaalisten vallan alueiden osalta. Meillä ei tätä olla edes sanana ymmärretty.

Harmi: ja työttömänä saa istua ja katsoa kuinka valheelliset ihmiset (hiljaisuus on valheista suurin) pääsevät jatkamaan destruktiota ja heille on herkullista kun ns. älymystö kutsuu eeettiset ihmiset "psykopaateiksi". Peppu edellä.

Homo Garrulus said...

Korjaus omaani:

Mutta minä koen siis sen, että hän on kykenevä keskustelemaan suuremmista asioista, suuremmista visioista, suuremmista asiayhteyksistä ja lyö vain alas, ei siis halua keskustella

Tässä kuuluu olla, ettei hän ole kykenevä keskustelemaan suuremmista asioista...

Homo Garrulus said...

Narsisti on kuin musta aukko, joka imee toisista ihmisistä tunteita, energiaa ja voimaa antamatta mitään tilalle.

Minä saan rahaa, mutta sitäkin pienissä, pienissä erissä ettei hänen kontrolli heikkene.

:..

Mutta kun sama ihminen on söde muiden edessä, hellyttävä mammanpoika tai hyvä näyttelijä muut menevät lankaan ja kun yrittää päästä pois helvetistä tälläisen ihmisen luota on kiikissä koska tätä tyyppiä hyödyntävät firmat paljon paljon mielummin kuin meikäläistä joka urputtaa ja valittaa ja osaa myös myydä ja olisi sosiaalinen jos saisi: mutta kun sosiaalista kompetenssia näyttelevä mies vie muut mennessään asiasta tulee todella patti.

Minä olen pian elämäni lopulla ja sittenkin tulevat tulkitsemaan aivan sataprosenttisen väärästi. Miksi? Siksi, että pyysin apua samanlaiselta näyttelijältä eli politikolta jolla samanlainen twisted sielu. Hän laittoi sitten laviinin alaspäin vuorta....

Olen niin uupunut tilanteesta josta ei ilmeisesti edes voi saada apua. Koska myös ammattilaiset kääntävät asiat miten sattuu. Ollaankohan kokonaisuudessaan twisted: koko kulttuuri siis?

Homo Garrulus said...

Magneettikuvat ja oppimisen oikea todellisuus eivät matchaa. Nytkin viedään opetusministeriöön ja -hallituksiin magneettikuvia, joiden paikkansapitävyys eettisiin päätelmiin eivät pidä paikkansa. Tätä ovat tutkijat todenneet ja silti niitä viedään. Halutaan käyttää ikäänkuin evidenssiä, että on huono tai on hyvä. Kyse on vain siitä, että pelkäävällä hälyttää heikotkin signaalit ja pelkääviä nyt toivotaankin koska pelkäävät käyttäytyvät kuten arvataan; seuraavat masteria. Ottavat oppinsa afrikan lastensotilaiden ns. kasvatuksesta.

Magneettikuvien ei-näkyvyys voi myös olla ns. nukkuvat aivot kuten mm dyslektikoilla. Ei siis pidä kuvitella, että näistä saisi mitään totuutta: minuuden rooli jää täysin ulkopuolelle ja minuus eli syvyyden eheys on se, joka pitää ihmisen terveenä (hiljaisuus on valheista suurin) ja terveys se, mikä parantaa oppimista. Siksi eivät afrikassa enää opi: ravintoaineet ovat vähissä ja siksi aivot eivät taltioi: mm kalsiumia on oltava, jotta olisi kunnon oppimista. Näitä on vuosikymmen mixtrattu ja valehdeltu kouluihin päin mutta onneksi meillä on kotimainen maitotuotanto ja lapset juovat maitoa eikä kokista.

Etkö ollenkaan seuraa aikaasi Matruuna: maailman suurin ns. pyörä ei ole mitenkään ihmistä kunnioittava: meitä hyödynnetään lähinnä heidän tietotaidon takia; myös sitä mitä sinä teet; eivät siis aio ottaa opiksi koska heitä ei kiinnosta aito tieto mutta rupeavat miettimään jos sinä vaihdat diskurssia; se heitä hälyttää eikä sisältö. Olet siis turvassa kuten papit kirkoissa kunhan et vaihda liturgiaa.

Arawn said...

IM: "Raamatun Jaakob on tyyppiesimerkki tällaisesta psykopaatista - hän ensin kiristää Eesaulta esikoisoikeudet, tämän jälkeen pettää isältään siunauksen, ja pettää vielä Laabaniakin; Jaakobin jäljessä kulkee petoksen, puliveivaamisen, manipuloinnin ja huijaamisen vana."

En ole samaa mieltä Jaakobista. Eesaun pettämisessä on primus motorina kaksosten äiti Rebekka, ei Jaakob. Jaakob on ollut aina äidin poika ja taipuu äidin tahdon edessä pettämään veljeään ja isäänsä - ironista kyllä esikoispojan oikeudet todella KUULUVAT Jaakobille, hän olisi saanut ne joka tapauksessa. Rebekka vain ei luottanut, että Jumala järjestää vaan päätti toimia ensin itse.

Sitä paitsi kannattaa muistaa, että Jaakob katuu. Se kyllä käy ilmi tekstistä, hänelle tulee paha mieli teosta ja hän selkeästi kykenee asettumaan veljensä asemaan. Totta kai hän pakenee, mutta paljoa ei ole muuta tehtävissä.

Eikä Jaakob petä Laabania - en tiedä, mistä tämän repäisit. LAaban se pettää Jaakobia naittamalla tälle ensin Rakelin sijasta Lean.

Pirkka said...

Kirjoituksessa oli paljonkin kyseenalaistettavia kohtia, kuten varmasti missä tahansa ihmismieltä ja tunteita käsittelevässä tekstissä, mutta muutama pahimmin särähtänyt:

"Psykopaatti samoin uusii rikoksensa lähes aina, sillä hän on kyvytön oppimaan kokemuksistaan."

Siis täh? Miten hemmetissä tämä voisi olla mahdollista? Eihän kukaan voisi päästä elämässää edes vähää alkuun, jos olisi täysin kykenemätön oppimaan mitään kokemastaan. Psykopaatti voi olla kykenemätön muuttamaan toimintaansa jonkin vankilatuomion kärsittyään, mutta tämä johtunee siitä, ettei hän pidä sitä merkittävänä haittana.

"Psykopaatilta puuttuu omatunto, joten hän on kyvytön kokemaan katumusta ja syyllisyydentuntoa. Hän on myös tämän vuoksi kyvytön muuttamaan toimintatapojaan. Psykopaatin toiminta on usein hyvin kaavamaista ja säännönmukaista - hän muuttaa tapojaan vain, jos joku edellinen toimintatapa ei toimikaan, ei koskaan katumuksesta."

Ensiksi sanotaan, että on kyvytön muuttamaan toimintatapojaan (jo sinänsä absurdi ajatus), ja sitten todetaan muuttavan niitä vain jos joku edellinen ei toimi. No mutta eikös näin ihmiset yleensäkin toimi? Ja mitä on "katumus", miten voidaan sanoa ettei psykopaatti tunne katumusta teoistaan, jos hän kuitenkin päättää muutta toimintaansa aiemman mentyä pieleen? Eikö hänen ole ollut pakko tuntea edes jonkinlaista pahaa tunnetta epäonnistumisesta (=katumus), tai muutoinhan hän vain jatkaisi "päänsä hakkaamista seinään".

Olen itse sitä mieltä, että "psykopaatin" arvomaailma vain on vinksahtanut, ja hän kokee hyödyt ja haitat erilaisella, yhteiskuntaan soveltumattomalla tavalla, ts. hän arvottaa asiat eri tavalla. Tästä seuraa myös tämä "kyvyttömyys oppia virheistään"; väitän, että pahinkin psykopaatti pysyisi kaidalla tiellä, jos jokaisesta rikoksesta seuraisi vaikkapa ankaraa kiduttamista.

Anonymous said...

Psykopaatti on ihminen joka pitää itseään jumalana. On olemassa uskontoja joissa väitetään että jotkut ihmiset ovat jumalia tai muuttuvat jumaliksi mm. Hindulaisuus ja mormoonien uskonnot. Ovatko nämä uskonnot niinkutsuttuja psykopaatteiksi kasvattavia uskontoja?

Anonymous said...

Mielenkiintoinen artikkeli, joka on hieman pitkä ja itseään monta kertaa toistavat.
Kuten eräs kommentoija huomauttikin asiat eivät ole aivan noin yksioikoisia kuin tekstissä lukee. Ei voi sanoa, että ihminen ei opi mitään. Tämä näkemys perustuu siihen harhaan, että oppimattomuus rinnastetaan ihmisen tapaan tehdä samoja virheitä jatkuvasti. Se että psykopaatilla voi olla tiettyjä pakonomaisia toimintoja, ei tarkoita sitä, että hän ei oppisi asioita. Mutta enemmänkin sitä, että hänelle voi olla vaikeata oppia pois viettejään ja heikkouksiaan. Mutta tämä on ihmiselle muutenkin ominainen piirre. Eli psykopaatta ei tällä piirteellä voi erottaa kovinkaan hyvin normaalista ihmisestä.

Empatia/sympatia. Eräs komentoija oli sitä mieltä, että empatia on vain kykyä ymmärtää toisen emotiaalista tilaa. tämä ei ole totta. Empatia on myös kykyä asettautua samaan tilaan ja asemaan kuin toinen. Psykopaatti ymmärtää kyllä toisen ihmisen tilan, mutta ei pysty itse asettautumaan tämän asemaan eikä tilaan. Mutta kieltämättä sympatiaa psykopaatilta puuttuu, joka on myötätunnon tuntemista.

Psykopatian rajat ovat äärimmäisen häilyviä. On virhe väittää, että psykopatia johtaa aina rikollisuutteen. Lähes ideologinen toteamus. Valitettavasti koska psykopaatti kykenee oppimaan asioita, hän voi myös oppia elämään yhteiskunnan normeilla ja vältää vankilan ja rikollisuuden. Tunteettomuus tekee hänestä häikäilemättömän, mutta se ei vielä tee hänestä rikollista. On tutkittu fakta, että monien suurien yritysten johtoportaissa on psykopaatteja.
Kaikki psykopaatit eivät myöskään ole pahoja ihmisiä - tosin koska itse olen ollut tekemisissä jonkusen tätä häiriötä kärsineen ihmisen kanssa, niin kokonaisuudessaan he voivat olla melko sietämättömiä tyyppejä, vaikka sinänsä mukavan oloisia.
Artikkelin virhe on nimenomaan tehdä asiasta liian yksioikoisen. Maailma ei ole mustavalkoinen paikka, vaan täynnä värejä.

Anonymous said...

Äärimmäisen kärjistetty ja tarkoituksenhakuinen teksti. Otettu paljon vapauksia oireiden ja käytöksen tulkinnoissa.
Toivottavasti lukijat ymmärtävät lukea tekstin sopiva kriittisyys mielessään, jotta eivät tähän tekstiin nojaten tekisi ylilyöntejä "keittiöpsykologisissa" arvioinneissaan muista ihmisistä.
Myös useat viittaukset raamatun henkilöihin on hyvä huomioida, vaikka tällä ei välttämättä ole juurikaan merkitystä yleisesti tai sen suurempaa todistusvoimaa kirjoittajan tarkoitusperistä.

Anonymous said...

Ehkä psykopaatti oppii vain ääritilanteista? Tulee vaikka väkivallan kohteeksi jossain tilaisuudessa tms, kun porukan ärsytyskynnys ylittyy, ja sitten ilmoitetaan että mennyt täysin rajan yli?

Anonymous said...

En kadu, en rakasta, petän miestäni jatkuvasti, kavallan rahaa (en kerro mistä), olen aggressiivinen ja saatan hakata jonkun jos minua ärsyttää. En kuitenkaan ole psykopaatti vaan olen hurmaava, miellyttävä ja supliikki kaunis nainen. En ole niin tunteellinen kuin muut, mutta olen siitä vain tyytyväinen, koska tunteelliset ihmiset ovat heikkoja. Miksi pitää aina yrittää laittaa ihmiset kategoriohin? Oletko psykopaatti vai narsisti? Itsekeskeinen vai alistuva luuseri? Mitäpä jos kaikki ihmiset olisivat vain ihmisiä erilaisilla persoonilla. Tottakai kuka tahansa murhaa jos joku ihminen rupeaa hyppimään silmille.